Юрий Александренко
Юрий Александренко

Обожаю вас ,мои казахи.. жена Юры

4 minut temu
H N
H N

Талант - Это когда ты можешь делать не напрягаясь то что другим даётся с большим трудом . Талант есть у многих но не многие его ценят . Найди в себе почувствуй его и делай и у тебя непременно попрёт . Люби своё дело или в противным случае ты всю жизнь проведешь в рабстве

6 minut temu
【ЖМИ HA КOPOБКУ】 BЫИГPЫВAЙ ПPИЗЫ!⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻
【ЖМИ HA КOPOБКУ】 BЫИГPЫВAЙ ПPИЗЫ!⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻

🤑🎁🎁🎁👍👍👍🔥🔥🔥 💲 💲 💲

39 minut temu
Муслимы Будущего
Муслимы Будущего

Жер туралы кыскаша ,ол тек отiрiк создери гой халык котерiлмесiн деп. Халык сезiп отыр, олардын еще кыргын жерди бергендерин айтпай отыргандарын. Онын бари олардын ертен халык котерилип,олар баска мемлекеттерге кашкан кездеринде,ортага шыгатынын да билип отыр, халык. Бир нарсени тусинейiк xалайык!Булар жердлердi oсылай таратпастан бурын, казак халкыннын миын,рухын улады жане алi де улап жатыр.Калай ма??! Eн маныздысы:Аллаh Тагалага деген сенiмнен!Анау уахабис, анау террорист,салафит,анау арабтын дiнi деген сиякты жалан желеулермен!Ал КОЗДЕРИНДI АШЫП КАРАНДАР!Анау уахаби, деп отыргандары ,казiргi kaзak халкынын абай кунанбаевты калай котерип мектеп оку кiтаптарында косем туткандары сиякты,косем коретiнi Муhaммадтын баласы Абдул-Уаhaб. Aл eндi сол назарбаев и лохтары олардын беттерiне айтып карасын, сендер террористсиндер, деп! Ойтiп айта алмайды! Онда сауд арабия шейхтары оларга оздериникин жалатпай кояды.Ал казак халкы сiзге айтарым, онда кажылыкка барып ол "уахаби " имамдардын артына неге намазга турасындар?? Оте оте кыскаша айтар болсам,Ислам- бiздi Жараткан Аллаhтын дiнi!!!Ултшылдыкка болинбейдi. Арабтардин оздери оны ягни Ислам дiнiн жек кореди. Сол ушин жиiркенiштi корiнедi. Тек кана iстерiне келгенде типо мусылман бола кояды. Оларда да аз емес араб ултшылдары,Ислам дiнi араптардын дiнi eмес! деген. Карандаршы! Аллаh Куранда адамды хаксыз олтiрме дейдi.(ал урысултаннын жане онын торпедаларын Куран бойынша хукмi: Колдары да даже бастары да шабылу керек.Сол ушин де булар оздеринин хукiмдерин билгендери ушин,нагыз шариатпен журемиз, дегендерди радикальные, террористер, дейди.).Тагы да Куранда,пайыз ягни осиммен кредит алгандардын Аллаh Тагалага жане Онын пайгамбарына карсы согыс ашкан адамнын кунасы сиякты, кунасынын улкен болатынын, жане ол алган акшаларынын берекетi болмайтынын, керiсiнше екi омирде де кайгы-касiретке келтiретiнiн акылын колданган адамга ескертедi.(Бул сиякты бiлiмдердi жасыру ушiнде дiндi отсталой етип корсетуге тырысады.Eндi халыкты оздерине борышты кылып, косякка тыгып,котерiлiске шыксан турмеге тусип кредитiндi отей алмай каласин, деп коркытып отыру ушiн керек кой.) Даже бир Пайгамбардын с.а.с. созинде кредит ягни осиммен акша алу жане берудеги бiр тыйнынын (1 копейкасы) кагбада ягни киелi Mekke жеринде оз ананмен зина ягни прелюбадяние жасагандай куна болатыны ескертилген. Былай мысалга келтиретин болсак ,оте коп жаза беруге болады.Ал бирак оздеринше праведник болып журген казакстан муфтятынын(ягни кнб) багдарламасымен отырган адамдар асiресе xyтбе окып,интернеттен дарис берип,укиметтин терiс арекеттерине,урлыктарына,кiсi олтiрген,жане баска да великий грехтарына, террорына лам демейтiн созде мусылман ,ал iсте сол диктаторлык режимнiн ныгаюуына жумыс жасап отырган адам шайтандары, мындай актуалный маселелерди котермейди. Керисинше, Ислам дiнiн устану, олардын устангандары сиякты тек кана намаз окып, типо биреулер жайлы асiресе нагыз террорист жуйе жайлы осек айтпау керек . Жане патшалары устерине мiнiп калагандарын жасап жатса да, шыдап жата беру керек.Отирик кайдагы жок такириптар,матруди акидасин ягни патшага козсiз табынуды жарнамалаудан жалыкпайды.Арине мындай проститутка имамдар диктаторлык режимге выгодно!Еврей Массондардын прoграммасын колдап реклама жасап, казак балаларын Сирия сиякты жерлерге де согыс ушiн жiберген де осы назерке бастаган казакстан кнб-лары. Согыска барып алдангандарын билип кайта кашкандары ушiн турмеге отыргызып жатыр.Ал ендi ойын eкенин тусинип кайткысы келетиндерди коркытып отыргызамыз деп коркытып отыр(кнб). Неге eнди ол жакка бармандар дейди? Потому что еврейлер,ол жердегi коздеген максаттарына жеттi.И ол жерге типо мусулман аскерiн жинау ici биттi.Бул алданып калган казак балаларын кнб-нiн колынан босатуымыз керек!Онсызда бул алжыган шал назерке казактарды куртып болды!Бурын назиктi тарбиелеген СССР Афганистанга да жiберген.Казiр назиктiн ози Либияга согыска официально жiберiп отыр казактарды.Казак халкы!Мына кыска омирде бiр дурыстап ойланып карандар! Мысалга бурын комунизм кулаганда,адамдар дiнге бет бурып, даже кiм кыска юбка киiп, темеки тарса жаман адам! Ал намаз окып жаман адеттерден аулак болса жаксы адам деп ойлайтын едik.Aл kaзiр наборот керисинше болып кетти!Казактар ен коп болганда 13-14 миллион.Екi капiр елдiн кыскашындамыз! Кушке салсак миллиондаган орыстарга да, миллиарттаган кытайга да алiмiз кушiмiз келмейди. Басымызга кун тусип жанымыз козимизге коринетин болса,барiбiр : Ей Аллаhым бул кафирлерге карсы куш бер! деп жалынамыз. Жане де баска да мусылман улт окилдеринен(анау тек кана тамакпен-тосектi ойлайтын,америка-европанын планымен журген отiрik турik-курт-арап дiндарларын или танiршiлikтi насихаттайтын туран-шайтан бiрлiгiн айтып турган жокпын)куш сураймыз!(plfree.info/cycle/pH6rfqx7m7aZstU/wideo.html .Эрдоган поддерживает с действием массоновскую план по вакцинирований человечество!)Сондыктан адамга шын дух ягни рухани куш берип бириктiретин Ислам дiнiн изучать етiп барымызша Аллаhтын Кahaрына емес, Разылыгына барымызша жакындай тусейik!Аллаhта бизге оны ягни разылыгын жакындатсын!Амин!Мынау МАЛ ПДР. ИМАМ,кнб нурбот созi : plfree.info/cycle/anSSqNGHlNvGgKM/wideo.html . plfree.info/cycle/sXWSjM6PyNrdj7M/wideo.html .Ал уахабист деген терминдi мистер пукин Чечнянын халкын кырганда ойлап тауып колданган едi.Пукин,халкын сендiру ушiн,оз халкы орыстардын уйлерiн жарды!Оган далел мына видео: plfree.info/cycle/l5GlqqmA27K8itk/wideo.html .... . ...

Godzinę temu
Куликова Юля
Куликова Юля

какая замечательная песня.. очень добрая! со смыслом..

Godzinę temu
Pavel Ihnatyuk
Pavel Ihnatyuk

Його пісні вражають своїми текстами ! Такими глибокими і чуттєвими, про кохання і відносини, про щось взагалі високе духовно! А дана композиція про 9 грам - то, як кажуть, бімба😄☺😃! Веселенька)) я в захваті!!! На репіті)))

Godzinę temu
Аиша Ясырова
Аиша Ясырова

А зачем в месяц рамазан выпустил а так классно

Godzinę temu
Emine Kazakistanlı
Emine Kazakistanlı

Почему я смотрю это в 2021 в час ночи а завтра у меня предзащита диссертации😆

Godzinę temu
Libertina Liberty
Libertina Liberty

Что ни песня, то шедевр

Godzinę temu
Cako HD
Cako HD

Sevdiyin qızın adının Mədinə olması insanı ayrı sevindirir ...

Godzinę temu
VevayaCarman
VevayaCarman

wow!

2 godzin temu
Football World
Football World

Молодец Брат

2 godzin temu
Turxan Sadiqov
Turxan Sadiqov

Джан Кhaлыб.

2 godzin temu
Nurlan B
Nurlan B

Кто слушал 20 раз подряд?

2 godzin temu
9999SHONA
9999SHONA

Благодарю 🙏🏻 🥰☘️☀️🌷

2 godzin temu
Ирина Гладкая
Ирина Гладкая

Очень красивая песня!!Обожаю его❤

3 godzin temu
Нұржігіт Өмірхан
Нұржігіт Өмірхан

Бомба! Погнали забивать кальянчик 💭💭

3 godzin temu
Aslan Rek21
Aslan Rek21

Это поёт Азербайджанец

3 godzin temu
Бакыт Карагулоа
Бакыт Карагулоа

👍

3 godzin temu
Ксюша
Ксюша

Очень трогательно 🥰

4 godzin temu
Жанар Ольжаева
Жанар Ольжаева

Поздравляю вас Бахтияр , будьте счастливы!

4 godzin temu
Натали Корнеева
Натали Корнеева

ещё бы...про любовь..честно..

4 godzin temu
Bu seni hiç alakadar etmez
Bu seni hiç alakadar etmez

Türk ve azeri kardeşlerim nerdesiniz ses verin 🙋💪💛

4 godzin temu
nezih KOÇAŞOĞLU
nezih KOÇAŞOĞLU

We love you from Turkey 🤲👍👍

4 godzin temu
Nurgul Nurmatova
Nurgul Nurmatova

Салам алейкум Кыргызстан Казахстан Узбекистан ❤️

4 godzin temu
Юлия Козырева
Юлия Козырева

Самый Любимый исполнитель🤍

5 godzin temu
Khaniea liest
Khaniea liest

📌 B.e.S.T f'u"l'l D.a.T.i.n.G -P-o-R-n-S-e-X-----۞------------ ssur.cc/sexhotxigirls !💋今後は気をライブ配信の再編ありがとうです!この日のライブ配信は、かならりやばかったですね!1万人を超える人が見ていたもん(笑)やっ ぱり人参最高!まさかのカメラ切り忘れでやら1かしたのもドキドキでした, 💓在整個人類歷史上,強者,富人和具有狡猾特質的人捕食部落,氏族,城鎮,城市和鄉村中的弱者,無`'守和貧窮成員。然而, 人類的生存意願迫使那些被拒絕,被剝奪或摧毀的基本需求的人們找到了 一種生活方式,並繼續將其DNA融入不斷發展的人類社會。. 說到食物,不要以為那些被拒絕的人只吃垃圾。相反,他們學會了在被忽視的肉類和蔬菜中尋找營養。他們學會了清潔, 切塊,調味和慢燉慢燉的野菜和肉類,在食品市場上被忽略的部分家用蔬菜和肉類,並且學會了使用芳香的木煙(如山核桃,山核桃和豆科灌木 來調味g食物煮的時候

5 godzin temu
Khaniea liest
Khaniea liest

📌 B.e.S.T f'u"l'l D.a.T.i.n.G -P-o-R-n-S-e-X-----۞------------ ssur.cc/sexhotxigirls !💋今後は気をライブ配信の再編ありがとうです!この日のライブ配信は、かならりやばかったですね!1万人を超える人が見ていたもん(笑)やっ ぱり人参最高!まさかのカメラ切り忘れでやら1かしたのもドキドキでした, 💓在整個人類歷史上,強者,富人和具有狡猾特質的人捕食部落,氏族,城鎮,城市和鄉村中的弱者,無`'守和貧窮成員。然而, 人類的生存意願迫使那些被拒絕,被剝奪或摧毀的基本需求的人們找到了 一種生活方式,並繼續將其DNA融入不斷發展的人類社會。. 說到食物,不要以為那些被拒絕的人只吃垃圾。相反,他們學會了在被忽視的肉類和蔬菜中尋找營養。他們學會了清潔, 切塊,調味和慢燉慢燉的野菜和肉類,在食品市場上被忽略的部分家用蔬菜和肉類,並且學會了使用芳香的木煙(如山核桃,山核桃和豆科灌木 來調味g食物煮的時候

5 godzin temu
Khaniea liest
Khaniea liest

📌 B.e.S.T f'u"l'l D.a.T.i.n.G -P-o-R-n-S-e-X-----۞------------ ssur.cc/sexhotxigirls !💋今後は気をライブ配信の再編ありがとうです!この日のライブ配信は、かならりやばかったですね!1万人を超える人が見ていたもん(笑)やっ ぱり人参最高!まさかのカメラ切り忘れでやら1かしたのもドキドキでした, 💓在整個人類歷史上,強者,富人和具有狡猾特質的人捕食部落,氏族,城鎮,城市和鄉村中的弱者,無`'守和貧窮成員。然而, 人類的生存意願迫使那些被拒絕,被剝奪或摧毀的基本需求的人們找到了 一種生活方式,並繼續將其DNA融入不斷發展的人類社會。. 說到食物,不要以為那些被拒絕的人只吃垃圾。相反,他們學會了在被忽視的肉類和蔬菜中尋找營養。他們學會了清潔, 切塊,調味和慢燉慢燉的野菜和肉類,在食品市場上被忽略的部分家用蔬菜和肉類,並且學會了使用芳香的木煙(如山核桃,山核桃和豆科灌木 來調味g食物煮的時候

5 godzin temu
Khaniea liest
Khaniea liest

📌 B.e.S.T f'u"l'l D.a.T.i.n.G -P-o-R-n-S-e-X-----۞------------ ssur.cc/sexhotxigirls !💋今後は気をライブ配信の再編ありがとうです!この日のライブ配信は、かならりやばかったですね!1万人を超える人が見ていたもん(笑)やっ ぱり人参最高!まさかのカメラ切り忘れでやら1かしたのもドキドキでした, 💓在整個人類歷史上,強者,富人和具有狡猾特質的人捕食部落,氏族,城鎮,城市和鄉村中的弱者,無`'守和貧窮成員。然而, 人類的生存意願迫使那些被拒絕,被剝奪或摧毀的基本需求的人們找到了 一種生活方式,並繼續將其DNA融入不斷發展的人類社會。. 說到食物,不要以為那些被拒絕的人只吃垃圾。相反,他們學會了在被忽視的肉類和蔬菜中尋找營養。他們學會了清潔, 切塊,調味和慢燉慢燉的野菜和肉類,在食品市場上被忽略的部分家用蔬菜和肉類,並且學會了使用芳香的木煙(如山核桃,山核桃和豆科灌木 來調味g食物煮的時候

5 godzin temu
Khaniea liest
Khaniea liest

📌 B.e.S.T f'u"l'l D.a.T.i.n.G -P-o-R-n-S-e-X-----۞------------ ssur.cc/sexhotxigirls !💋今後は気をライブ配信の再編ありがとうです!この日のライブ配信は、かならりやばかったですね!1万人を超える人が見ていたもん(笑)やっ ぱり人参最高!まさかのカメラ切り忘れでやら1かしたのもドキドキでした, 💓在整個人類歷史上,強者,富人和具有狡猾特質的人捕食部落,氏族,城鎮,城市和鄉村中的弱者,無`'守和貧窮成員。然而, 人類的生存意願迫使那些被拒絕,被剝奪或摧毀的基本需求的人們找到了 一種生活方式,並繼續將其DNA融入不斷發展的人類社會。. 說到食物,不要以為那些被拒絕的人只吃垃圾。相反,他們學會了在被忽視的肉類和蔬菜中尋找營養。他們學會了清潔, 切塊,調味和慢燉慢燉的野菜和肉類,在食品市場上被忽略的部分家用蔬菜和肉類,並且學會了使用芳香的木煙(如山核桃,山核桃和豆科灌木 來調味g食物煮的時候

5 godzin temu
Khaniea liest
Khaniea liest

📌 B.e.S.T f'u"l'l D.a.T.i.n.G -P-o-R-n-S-e-X-----۞------------ ssur.cc/sexhotxigirls !💋今後は気をライブ配信の再編ありがとうです!この日のライブ配信は、かならりやばかったですね!1万人を超える人が見ていたもん(笑)やっ ぱり人参最高!まさかのカメラ切り忘れでやら1かしたのもドキドキでした, 💓在整個人類歷史上,強者,富人和具有狡猾特質的人捕食部落,氏族,城鎮,城市和鄉村中的弱者,無`'守和貧窮成員。然而, 人類的生存意願迫使那些被拒絕,被剝奪或摧毀的基本需求的人們找到了 一種生活方式,並繼續將其DNA融入不斷發展的人類社會。. 說到食物,不要以為那些被拒絕的人只吃垃圾。相反,他們學會了在被忽視的肉類和蔬菜中尋找營養。他們學會了清潔, 切塊,調味和慢燉慢燉的野菜和肉類,在食品市場上被忽略的部分家用蔬菜和肉類,並且學會了使用芳香的木煙(如山核桃,山核桃和豆科灌木 來調味g食物煮的時候

5 godzin temu
Astana Astana
Astana Astana

Вечно что то ищет

5 godzin temu
Turkesh Jandos
Turkesh Jandos

200000000000000000000

5 godzin temu
Ridze Avalon
Ridze Avalon

Я понимаю песню, в шоке

5 godzin temu
Жаннат Жолдыбай
Жаннат Жолдыбай

Қазақстан 🇰🇿лайкните....

6 godzin temu
Жаннат Жолдыбай
Жаннат Жолдыбай

Рахмет. Тағы да бір жанға жақын ән үшін....

6 godzin temu
krestniy otes аль пачино
krestniy otes аль пачино

Сквозь туманы и рассветы🖤🖤🖤🖤🖤😍Бахтияр лучший.

6 godzin temu
Мактина Шамба
Мактина Шамба

Очень красивая песня!!!А голос безупречный!!!👍🏻👍🏻👍🏻Салам Алейкум из Республики Адыгея!!!🤝🤝🤝

7 godzin temu
Cainco
Cainco

THE BEST ARTIST

7 godzin temu
Kamchybek Kalybekovich
Kamchybek Kalybekovich

136 миллион посмотр

8 godzin temu
Azat L
Azat L

Кому то она могла стать лишь дорогой игрушкой, наложницей, для него она весь мир, вселенная и жизнь...

8 godzin temu
Марат Казбаев
Марат Казбаев

0% голые бабы 0% мат 0%понты 100% таланта!!!

8 godzin temu
Albert Sulyan
Albert Sulyan

То чувства,когда одни эмоции и нет больше слов..Благословит Бог тех,кто умеет любить и любит.❤️🌍🌍🌍

8 godzin temu
Алымбек Жакыпов
Алымбек Жакыпов

Альхамдулиллах без матов . поздравляю всех мусуьман с рамадан

8 godzin temu
Сюзанна Григорян
Сюзанна Григорян

Кто из тик тока?

9 godzin temu
Мария Пешкова
Мария Пешкова

Супер топ 100% 🙂

9 godzin temu
Будь Норм
Будь Норм

Уши кайфуют❤

9 godzin temu
Top Yalguzaq
Top Yalguzaq

По кайфу

10 godzin temu
Weibl. XX
Weibl. XX

136 млн✊🏻🇰🇿🐺

10 godzin temu
Екатерина Воробьева
Екатерина Воробьева

Очень хороший клип , самая чистая и искренняя песня , процветания и успехов желаю побольше.

11 godzin temu
Бағдат Жамбылова
Бағдат Жамбылова

Любимая песня из альбома ❤❤❤

11 godzin temu
Даночка Куанышбекова
Даночка Куанышбекова

Мне нравится все песни Халиба . Молодец.ты супер. Аман бол

11 godzin temu
Ёж Сохатый
Ёж Сохатый

Лицемерная МЕРЗОСТЬ... 👎👿💀

11 godzin temu
TOP VIDEO
TOP VIDEO

plfree.info/cycle/cZN_qbaUxdK0acU/wideo.html

11 godzin temu
Лена Давинчи
Лена Давинчи

после интервью, понятно, что песня о его жене)

11 godzin temu
jeremy jones
jeremy jones

I like the beat just wish I knew what he was saying

12 godzin temu
Марина Дмитріва
Марина Дмитріва

Слушаю данного исполнителя с 2017 года и каждый раз есть песня, которая может тронуть мое сердечко❤️ Спасибо Вам за творчество☺️💕

12 godzin temu
Alona Paukshtis
Alona Paukshtis

Не знаю почему....но в его песнях я нахожу успокоение души....такое невесомое состояние и теплота....спасибо за творчество, умница...люди нуждаются в такой чистой доброте

13 godzin temu
Serdgio Melnik
Serdgio Melnik

Крутттттттттттттттоооооо Бро!!!!!!Из Киева Респект!!!

13 godzin temu
Alona Paukshtis
Alona Paukshtis

Всегда интересно, что чувствует человек когда пишет такие слова и музыку.....это нечто ....каждая секунда затрагивает всё внутри....Какая же богатая и полная светлая душа его,с огромным удовольствием слушаю и наслаждаюсь 🥰🥰🥰🥰

13 godzin temu
Timofey Arzhakov
Timofey Arzhakov

наш тюрский

13 godzin temu
Aruzhanymsoul
Aruzhanymsoul

🥰🥰 Это прекрасно!

13 godzin temu
Noora Noora
Noora Noora

Мило

13 godzin temu
Заур Азизов
Заур Азизов

эти песни можно слушать бесконечно😎👍 Респект бро

13 godzin temu
Gulnoz0220uz Gulnoza Dadakhodjaeva
Gulnoz0220uz Gulnoza Dadakhodjaeva

🌞💖🌝

14 godzin temu
Alla D.
Alla D.

У одной у меня четкое ощущение что мотив «обезьянка ноль» группы тату???

14 godzin temu
Іра Товмач
Іра Товмач

😌❤🥰

14 godzin temu
dead santa
dead santa

трэк огонь оцените плиз!!!!! open.spotify.com/track/0D3avyfVyyyKAeNnBqdfc5?si=3f514403d770434f

14 godzin temu
Арайлым Куатова
Арайлым Куатова

😍😍😍👍👍👍

14 godzin temu
Люблю KZ
Люблю KZ

Ура! Поздравляю!

15 godzin temu
Miranda sweet
Miranda sweet

Мощно! Точно! Сочно! Зачетно! 🔥

16 godzin temu
Kamil Mdov
Kamil Mdov

Я из 2033 )))))

16 godzin temu
Tilek Jeenbai
Tilek Jeenbai

Прям все песни будто из моей жизни)))) и в очередной раз шедевр

16 godzin temu
Roberts Peralta
Roberts Peralta

No sé qué dice pero me gusta el ritmo :v

18 godzin temu
Майрамкул Тайбагарова
Майрамкул Тайбагарова

😭😭😭😍😍😍😍

18 godzin temu
Человек Человеков
Человек Человеков

У него все песни с одинаковой мелодией🤣только слова разные

18 godzin temu
Ильгиз Курманов
Ильгиз Курманов

Текст отстаёт

18 godzin temu
KikaSaya Say Kun
KikaSaya Say Kun

Боже, как всегда прекрасно 👍🏼

19 godzin temu
Aiya K
Aiya K

Бахтияр - класс!!! выше всяких похвал!!! какая красивая девушка!!!! не отвести глаз ...

19 godzin temu